Количка
Карта [географска] на България с прилежащите ней държави. Размери 2 х 1.5 м. Съставил А. Кривошиев, Издава Христо Г. Данов 1892

Карта [географска] на България с прилежащите ней държави. Размери 2 х 1.5 м. Съставил А. Кривошиев, Издава Христо Г. Данов 1892

  • Автор: Съставил А. Кривошиев
  • Издател Христо Г. Данов - Пловдив
  • година 1892
  • Наличност: 1
  • 3 500.00 лв.
  • 2 700.00 лв.

    Безплатна доставка при поръчки над 60.00лв. за България

Картата е в много добро/отлично състояние, във футляр. Безплатна доставка в България.

Пълно заглавие:

Карта на България с прилежащите ней държави. По най-новите карти на Руский и Австрийский Генерални Щабове съставил А. Кривошиев. Гравирана и печатана в Картографическото заведение на Г. Фрейтаг & Берндт у Виенна. Издава Книжарницата Хр. Г. Данов в Пловдив [1892]. М 1:420 000.

Съставена е от 10 картни листа всеки от тях с размери 46 на 64 см. Картните листове са издателски дублирани с платно. Поместени са в оригиналната издателска кутия/футляр с размери 24 на 17 см. При общо рамкиране на всички листове и след премахването на белите полета по ръбовете на всеки картен лист размерите на картата ще бъдат (приблизително) 122х178 см.

Бележка:

В Описа на книгите и другите учебни помагала, издадени от книжарницата на Христо Г. Данов /1855-1905/ картата е описана така:
„Тая карта обема всички страни, в които живеят наши братя българи, именно: Северна и Южна България, Добруджа, Бесарабия, Одрински вилает, Македония и Сърбия. Тя захваща на север от Белград и достига на юг до Солун, и от пределите на Черна гора на запад, до Черно море на изток. В тоя район тя обема всичките градове, села и колиби, а тъй също и манастири и ханища покрай главните шосета, още и твърдини и по-важни места из Българско. На нея са прокарани всичките главни и второстепенни шосета както и всички коларни и междуселски пътища, означени са и километрическите разстояния по пощенските трактове. Нанесени са на нея и всички железни пътища, които понастоящем са в действи, тъй също и ония, които потепърве ще се строят, с означение на всички станции по тях.“
За участието си с тази карта на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1893 г. Христо Данов получава златен медал в раздел „Архитектура и инженерство“.

Христо Груев Данов e български възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването в България. Роден е на 27 юли 1828 г. в град Клисура. Първоначално учи в клисурското килийно училище. След него продължава образованието си в класното училище на Сава Радулов в Панагюрище, а по-късно и в Копривщица при Найден Геров и Йоаким Груев. През 1849 става помощник-учител в Пловдив. Основава първото неделно училище в Стрелча през 1850 година. От 1854 г. е учител в школата на Найден Геров. Основава класно училище и читалище в родния си град Клисура. През 1857 година заедно с учителя Ячо (Йоаким) Трувчев и книговезеца Нягул Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“. Постепенно дружеството се прераства в книжарница и издателство. Една от първите издадени книги е Основа за българска граматика, 1858 г. През 1862 година дружеството се преименува на „Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие“. Като съдружник се включва и Йоаким Груев. Основават се клонове в Русе, Велес, София и Лом. В периода 1869-1876 издава списание „Летоструй или домашен календар“. От 1878 година започва да издава първия общобългарски вестник, наречен „Марица“. Издава първите стенни географски карти в България (60-те и 70-те г. на 19 в. - На света и на Европейските земи на Османската империя), както и първата едромащабна карта на Княжество България от 1892 г.