Количка
Vintage postcard Adolf Hitler with Rosa Bernile Nienau -The Fuhrer’s Child, 1936

Vintage postcard Adolf Hitler with Rosa Bernile Nienau -The Fuhrer’s Child, 1936

  • Автор: Георги Томалевски, Адолф Хитлер
  • Издател Photo-Hoffmann, Munchen
  • година 1936
  • Наличност: 1
  • 1 500.00 лв.

    Безплатна доставка при поръчки над 60.00лв. за България

Оригинална пощенска картичка с Адолф Хитлер с Роза Б. Нинау, адресирана за Георги Томалевски, 1936

Картичката е в много добро/отлично състояние на хартиеното тяло и е част от много рядка серия. Адресирана е до българския писател Георги Томалевски, с клеймо на Третия райх от 1936 г. Картичката е налична и може да бъде видяна след предварителна уговорка в нашата книжарница на ул. Иван Вазов 38.

размер 90/140 мм

Ранна пощенска картичка - снимка на Адолф Хитлер и Роза Бернил Нинау ок. 1935 г. от Хофман. Известна като „детето на фюрера“, Роза Бернил Нинау става много близка с Хитлер, след като се срещат пред къщата му през 1933 г. Нинау и майка й са сред тълпа от хора, събрали се пред дома на Хитлер в Бавария, Германия, за да отпразнуват рождения му ден. След като разбрал, че момичето споделя неговия рожден ден на 20 април, Хитлер веднага бил пленен от нея. По-късно двамата са заснети от неговия доверен фотограф Хайнрих Хофман. Детето има баба еврейка, но това не й попречи да бъде любимката на нацисткия лидер. „Изследванията показват, че още в началото Хитлер е разбрал за еврейското наследство на момичето, но е избрал да го игнорира поради лични или пропагандни причини. Въпреки това, когато райхминистърът Мартин Борман открива липсата на „чиста“ немска кръв, той забранява на майка и дъщеря достъп до Бергхоф. Двамата все още поддържат близки отношения като приятели до 1938 г., когато Борман окончателно прекратява кореспонденцията им. Роза Бернил за съжаление почина на 5 октомври 1949 г. на 17-годишна възраст в болницата в Швабинг от гръбначен полиомиелит. Това е едно от избраните ранни изображения на Хитлер и е едно от най-желаните изображения. Отпечатано на истинска фотохартия (това е истинска снимка) от оригиналния негатив на Хофман през 30-те години на миналия век. Хубав пример за пътуване, адресиран до българския писател и член на Бялото братство Георги Томалевски с печат на Третия райх. 100% гарантирана автентичност.

Early Adolf Hitler Photo Circa 1935’s  By  Hoffman. Known as “the Führer’s  child,” Rosa Bernile Nienau became very close with Hitler after they met outside his house in 1933. Nienau and her mother were in a crowd of people who gathered outside Hitler’s home in Bavaria, Germany, to celebrate his birthday. After finding out that the girl shared his birthday of April 20, Hitler was immediately captivated with her. The two were later photographed by his trusted photographer Heinrich Hoffmann,  The child had a Jewish grandmother, but that didn’t stop her from being the Nazi leader’s favorite. “Research shows that even early on, Hitler became aware of the girl’s Jewish heritage but chose to ignore it, either for personal or propaganda reasons, However, when Reichminister Martin Bormann discovered her lack of ‘pure’ German blood, he forbade mother and daughter access to the Berghof.” The two still maintained a close relationship as pen pals,  until 1938, when Bormann permanently halted their correspondence. Rosa Bernile sadly  died on October 5, 1949 at the age of 17 in Schwabing Hospital of spinal polio.  This is one of the choice early Hitler images and is one of the most desirable images. Printed on real photo paper (this is an actual photograph) off the original Hoffman negative in the 1930’s.  Nice travelled example, addressed to Bulgarian writer and White brotherhood's member Georgi Tomalevski with stamp of Third Reich.   100% Guaranteed to be authentic.