Количка
Разни съвети за предлозите

Разни съвети за предлозите

  • Автор: Владко Мурдаров
  • Издател Black Flamingo
  • година 2022
  • Наличност: 1
  • 14.00 лв.
  • 10.80 лв.

    Безплатна доставка при поръчки над 60.00лв. за България

Miscellaneous tips for prepositions

Нова книга. Единствен екземпляр, с ВРЕМЕННО НАМАЛЕНИЕкоето важи само до изчерпване тиража и не се комбинира с другите отстъпки и намаления на книжарница Алба.

Трудът е посветен на колебанията и грешките, които българинът най-често допуска при употребата на предлозите и свързаните с тях наречия в своята устна, а по-късно пренася и в писмената си реч. Обърнато е внимание на погрешното изговаряне и писане на предлозите, на колебанията при употребата им, но са посочени и възможните причини за допусканите грешки. Дадена е оценка и на редица нови или смущаващи явления в езика ни, проявяващи се в публичната реч, за които се предлага най-правилното решение.
В изданието са включени теми, отдавна привличащи вниманието, както и други, особено актуални през последните две десетилетия, като се разглеждат различни области, в които българите проявяват своето неумение да прилагат съществуващите норми при употребата на предлозите и на свързаните с тях наречия. Особен акцент пада върху многото новости, които също затрудняват съществено. Идеята е книгата да помогне с направените препоръки на всички да се приближат към образцовата българска реч, която предлагат и при писане, и при говорене.

Съдържание:

- Толкова грешим при предлозите

- На границата на думите

- ... и вътре в думите

- За "в" като предлог и представка

- За предлога и представката "от"

- За предлога и представката "с"

- Правопис на сложните предлози

- Писане на комбинация от предлози

- Предлози в съставните наречия

- Сложни предлози и словосъчетания

- Правопис на съчетания от предлози, наречия и имена

- Удвоените предлози

- Нужно удвояване на предлозите

- Чуждите предлози

- Въпреки логическото ударение

- Широко употребяваният предлог "на"

- Претовареният предлог "на"

- Преглътнатия предлог "на"

- "На" при отглаголните съществителни

- "На" при съществителни от глаголи

- Избягване на многократно употребяване "на" I

- Избягване на многократно употребяване "на" II

- Избягване на многократно употребяване "на" III

- Избягване на многократно употребяване "на" IV

- "Мене ми се струва"

- "На вечни времена"

- "На добър път"

- Роман от Иван Вазов

- "Филм на САЩ"

- "На 11 часа"

- "На трапезата"

- Теория "на" и теория "за"

- Метод "на" и метод "за"

- Богат "на" или богат "с"

- Изобилие "на" или изобилие "от"

- Сблъсък "на" и сблъсък "между"

- С оглед "на" и с оглед "към"

- Лаптоп "на" батерии или "с" батерии

- Изпълнение "на" плана

- "За сметка на..."

- Разменените предлози

- Широко употребяваният предлог "в"

- Преглътнатият предлог "в"

- "Отпуска съм"

- Следвам "във" факултет

- "В повече..."

- "В смисъл такъв"

- Все "в тази връзка" ли?

- Обърканите предлози

- Широко употребяваният предлог "от"

- Често повтаряният предлог "от"

- "Независимо от"

- Широко употребяваният предлог "по"

- Често срещаният предлог "по"

- "По погрешка"

- План "по" и план "за"

- Широко употребяваният предлог "за"

- Възможност "за" и възможност "от"

- Институт "за" и институт "по"

- Неуместният предлог "при"

- "След пладне"

- Предлозите в устойчиви съчетания

- Пропуснатите предлози I

- Пропуснатите предлози II

- Пропуснатите предлози III

- Съкращаване на изрази

- Случаят с "вкъщи"

- Случаят с "предвид"

- Случаят с "всъщност"

- За погрешните модни изрази с предлози

- Други погрешни модни изрази с предлози

- Пристрастни бележки

- Разни вметнати неточности

- Особени връзки

- Паразитното "т. нар."

- Универсалното "и т.н."

- "При открити врата"

- "... е към своя край"

- Показалец на разгледаните предлози, съчетания и изрази

- Показалец на разгледаните изречения

- Избрана литература

Приятно четене!


Тагове: Разни съвети за предлозите, Владко Мурдаров