Количка
Растеж накъде? [Благовест Георгиев - автограф]

Растеж накъде? [Благовест Георгиев - автограф]

  • Автор: Благовест Георгиев
  • Издател Парадигма
  • година 2014
  • Наличност: 1
  • 95.00 лв.
  • 75.00 лв.

    Безплатна доставка при поръчки над 60.00лв. за България

С посвещение и автограф от автора.

Книгата "Растеж накъде?" от Благовест Георгиев е в много добро състояние. С посвещение и автограф от автора Благовест Георгиев.

Благовест Георгиев е доктор по социология, доцент в катедра „Социология" към Философския факултет на СУ„Св. Климент Охридски". Главният му курс от лекции разглежда въпроси на стратегическото планиране, организационното изграждане и управление и организа-ционното поведение. Основни публикации: „Власт и неравенство при социализма", София, 1990, „Пътят към изборите", София, (в съавторство) 1991, „Общностите - нашият дом", София 1992, „В търсене на ефективност", София 1994 . Благовест Георгиев изследва ирелевантността на различни модели на икономически растеж от гледна точка на противоречието между оскъдността на ресурсите и „силата на населението" (Малтус). Това противоречие е усилено от целта на свободния пазар - печалбата, чието максимизиране неизбежно преминава през конвейрното производство на стоки и услуги за масова консумация, консумация самоцелна, подчинена на печалбата, а не на реални потребности на хората. ...най-забележител ните неща в тази книга са преди всичко мащабът на авторовия поглед и на следващо място, вещината, с която той изпълнява задачата си. ...паметта ми не ми подсказва за препратка към подобен труд у нас. Работа, в която не е забравено, че икономиката е социална наука и че икономическата практика иманентно продуцира неизбежни социални последици. Георгиев неотклонно се придържа към тази линия, защото само така хората могат да оценят същността и проявленията на действието на една или друга икономическа система, която е определяща и решаваща за техния начин на живот. доц. Йордан Дойков

формат 240/170 мм; меки корици; 396 стр.