Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев]

Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев]
Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев] Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев] Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев] Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга XVIII. 1922. [Стоян Романски; Д. Дечев; Петър Ников; Йордан Ковачев]
Автор: Казанджиев, Спиридон; Стоян Романски; П. Ников; Й. Ковачев
Издател: Печатница П. Глушков
Година: 1922
Наличност: Изчерпан
Цена: 130,00 лв.
* Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.
Направете заявка

Книгата е в добро/много добро състояние, на няколко места подчертавания с черен молив.

твърда подвързия
ІV + 558 стр. + цветна карта (разгъваема)
Формат 235/160 мм
София - Печатница П. Глушков - 1922.

 

Съдържание

1. Въстанически заговоръ на Василъ Х. Вълковъ въ Браила презъ 1843 година, отъ Д–ръ С т о я н ъ Р о м а н с к и, редовенъ професоръ ......... 1 — 132
2. Произходътъ на антисемитизма, отъ Д–ръ Г. И. К а ц а р о в ъ, редовенъ професоръ ......... 1—32
3. Развой на класическата филология, отъ Д–ръ Д. Д е ч е в ъ, редовенъ доцентъ ......... 1—20
4. Трако-келтски езикови успоредици, отъ Д–ръ Д. Д е ч е в ъ, редовенъ доиентъ .......... 1—48
5. Зпоха Священнаго союза ординарнаго профессора Э. Д. Г р и м м а ............... 1-108
6. Отклонения на вертикалата въ България, съ една карта, отъ Й о р д а н ъ Д. К о в а ч е в ъ, частенъ доцентъ ...... 1—28
7. Материяли за средневековната история на България, отъ Д–ръ П е т ъ р ъ Н и к о в ъ, редовенъ доцентъ ................. 1—22
8. История на Видинското княжество до 1323 г., отъ Д–ръ П е т ъ р ъ Н и к о в ъ, редовенъ доцентъ .......... 1—124
9. Архивата на Варненската митрополия отъ преди освобождението, отъ Д–ръ П е т ъ р ъ Н и к о в ъ, редовенъ доцентъ ........... 1—20
10. Знание и вяра въ научното познание, отъ Д–ръ С п и р и д о н ъ К а з а н д ж и е в ъ, редовенъ доцентъ ........... 1—24.

 

Направете заявка


Работи на OpenCart
Антикварна книжарница АлбаБукс София - Антикварни книги © 2019