Скъпи приятели, ЗА ВАС - 20% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ КНИГИ, ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ И КАРТИЧКИ, тези намаления не са видими във Вашата кошница, а ще се начисляват допълнително от администратор върху всички останали намаления. Пратките ще бъдат изпращани в срок с подсилени опаковки. Вижте повече ТУК.

Memory and oblivion in Byzantium / Памет и забрава във Византия, 2011 - В. Вачкова, Ал. Миланова, Цв. Степано

Memory and oblivion in Byzantium / Памет и забрава във Византия, 2011 -  В. Вачкова, Ал. Миланова, Цв. Степано
Автор: Вачкова; Миланова; Степано / Vatchkova; Milanova; Stepano
Издател: Военно издателство
Година: 2011
Наличност: 1
Цена: 21,00 лв.
* Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.

Книгата е в отлично състояние. Сборник с материали от едноименната международна конференция, проведена в София, 2009.

меки корици
238 стр.
формат 235/165 мм
Изд. "Военно издателство", София, 2011 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ /TABLE OF CONTENTS
Dimitar Iliev. Literary memory: a case of its application in a late antique epigram 
Димитър Илиев. Литературната памет: един случай на употреба в късноантичната епиграма
Vanya Nikolova. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Rev 14:8)
Prophetic past or remembered future
Ваня Николова. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Οτκρ. 14:8)
Профетично минало или бъдеще запомнено време
Nina Iamanidze. Written memory: text and image
in Georgian liturgical sculpture (9th-l 1th centuries) 
Нина Яманидзе. Записаната памет. Текст и образ в грузинската литургична скулптура IX-XI в.
Albena Milanova. Loci memoriae: la memoire topographique en Bulgarie byzantine (fin Xe-fin XIP) siecles 
Албена Миланова. Loci memoriae: топографската памет във византийска България (краят на X - краят на XII век)
Vlada Stankovic. Lest We Forget: history writing in Byzantium of the Komnenoi and the use of memories 
Влада Станкович. За да не се забравя: писането на история в Комнинова Византия и паметовите употреби
Васил Нинов. Как византийците помнят кръстоносните походи през XII век? 
Vasil Ninov. How did the Byzantines keep the memory of the Crusade in the twelfth century?
Даниел Фокас. Профанната и сакралната мъдрост, транслирани чрез изображенията на змейове в изкуствата на средновековна България 
Daniel Fokas. Profane and sacred wisdom, translated through dragons` representations in Bulgarian medieval art
Владимир Ангелов. Сведенията за българската история в късновизантийските кратки хроники
Vladimir Angelov. Data on Bulgarian history in the Late Byzantine brief chronicles
Snezhana Rakova. Constantinople et Sainte-Sophie dans les recits de deux Venitiens du XVP siecle 
Снежана Ракова. Константинопол и Света София в разказите на двама венецианци от XVI век
Boris Naimushin. Localization of the Bible and the Politics of Memory and Oblivion 
Борис Ηаимушин. Локализиране на Библията и политиката на паметта и забравата
Емилия Карабоева. "Memento mori" или „Помни безсмъртието"? (православната традиция на паметта и забравата за мъртвите в българския уличен некролог) 
Emilia Karaboeva. "Memento mori" or „Remember immortality"? (The Orthodox tradition of Memory and Oblivion of the deceased in the Bulgarian obituary)
Tsvetelin Stepanov. Memory and Oblivion in the Christian East, 990s-1200: Three Apocalyptic Cases 
Цветелин Степанов. Памет и забрава в християнския Изток,кр. X в. - 1200 г.: три апокалиптични казуса
Vesselina Vatchkova. La methode byzantine de la damnatio memoriae 
Веселина Вачкова. Византийският метод за damnatio memoriae
Alexandar Nikolov. Byzantine policy of oblivion:
the case of Saint Cyril and Saint Methodius 
Александър Николов. Византийската политика на забравата: случаят на св. св. Кирил и Методий
Бисерка Пенкова. За един забравен мотив от иконографията на Успение Богородично в Боянската църква 
Bisserka Penkova. A forsaken motif in the iconography of the Assumption of Saint Mary from the Boyana Church
Snezhana Goryanova. The old churches in the village of Dobrina near Provadiya - the Road from Oblivion to New Myths 
Снежана Горянова. Старите църкви в с. Добрина, Провадийско - пътят от забравата към нови митове
Йордан Табов. Обреченная на забвение эра в Воденской надписи царя Самуила 
Jordan Tabov. The condemned to oblivion era of Tzar Samuel`s inscriptions in Voden
Александър Мошев. Съдбата на един византийски символ - т.нар. тетравасилион Alexander Moshev. The destiny of a Byzantine symbol - the tetravasileion

Направете заявка


Работи на OpenCart
Антикварна книжарница Алба София, книги, автографи, географски карти © 2020