Древна Тракия

Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Изглед: Списъчен / Табличен
Покажи:
Ред:
Политика и култура в древна Тракия [Александър Фол]
твърди корици, с обложка, много добро състояние 272 стр. Формат 215/150 мм Издателство "Наука..

Автор: Фол, Александър
23,00 лв. 19,50 лв.
Казанлъшката гробница (на български език)
твърди корици, липсва обложката, много добър екземпляр 128 стр. Формат 380/280 мм изд. "Наука..

Автор: Живкова, Людмила
0,00 лв.
The Kazanluk tomb / Казанлъшката гробница (на английски език)
твърди корици, с обложка, във футляр - отличен екземпляр 118 стр. Формат 380/280 мм Verlag Aure..

Автор: Живкова, Людмила
40,00 лв.
Das Grabmal von Kasanlak / Казанлъшката гробница (на немски език)
твърди корици, с обложка, във футляр - отличен екземпляр 128 стр. Формат 380/280 мм Verlag Aure..

Автор: Живкова, Людмила
31,00 лв.
Тракийски паметници, том ІІІ - Мегалитите в Тракия, част 2 : Тракия Понтика
Към текста 976 рисунки и 15 карти. В приложенията 361 фотографии. Редактор на том ІІІ Алек..

Автор: Фол, Александър (редактор)
0,00 лв.
Допълнения и поправки към тракийските езикови остатъци и обратен речник
Годишник на Софийския университет, Филологически факултет, том LVII, 2 : [222-372 стр.] твърди пл..

Автор: Влахов, Кирил
0,00 лв.
Разкопки и проучвания ХVІ : Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг
меки корици, отличен екземпляр 151 стр. Формат 290/200 мм Издателство на Българската академия на ..

Автор: Буюклиев, Христо
0,00 лв.
Actes du II-e Congrès International de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976)
I. Histoire et Archeologie Edites par les soins de RADU VULPE, President du Congres. Avec la colla..

Автор: сборник
40,00 лв.
Bibliographia Thracica I
меки корици, много добър екземпляр 183 стр Формат 195/140 мм Издателство на Българска..

Автор: колектив
31,00 лв.
Thracia, vol.XIV - Тракия, т.ХІV : В чест на 30 годишнината на Института по тракология при БАН
меки корици, отличен екземпляр 225 стр Формат 230/160 мм Издателство на Българската а..

Автор: сборник
27,00 лв.
Североизточна България - древност и съвремие (Първи национален симпозиум : Доклади)
меки корици, много добър екземпляр 338 стр. Формат 200/140 мм Издателство на Българск..

Автор: сборник
0,00 лв.
Die Sprache der Thraker
Bulgarische Sammlung, Band 5 твърди корици, много добър екземпляр XVI + 199 стр. Формат 200/140..

Автор: Дуриданов, Иван [Ivan Duridanov]
0,00 лв.
Wo einst Apollo lebte, Das geheimnisvolle Volk der Thraker / Където е живял Аполон : тайнственият народ на тракийците
твърди корици, с обложка, много добро състояние 333 стр. Формат 215/140 мм Econ-Verlag, ..

Автор: Siegert, Heinz
22,00 лв.
Thracia : Studia in memoriam Velizari Velkov / Тракия : Сборник в памет на Велизар Велков
меки корици, отличен екземпляр 479 стр Формат 240/160 мм Издателство "Рал-Колобър"; ..

Автор: сборник
40,00 лв. 32,00 лв.
Dritter internationaler thrakologischer Kongress, Bd. І-II / Трети световен конгрес по тракология, т.І-ІІ
zu Ehren W. Tomascheks 2. - 6. Juni 1980 Wien меки корици, отлично състояние 316 + 365..

Автор: сборник
50,00 лв.
Actes du deuxieme Symposium International de Thracologie (Rome, 12-15 novembre 1979)
меки корици, много добър екземпляр 222 стр. Формат 240/160 мм Издание на Fondation Eu..

Автор: сборник
27,00 лв.
Thracia, vol.Х - Тракия, т.10
твърди корици, отлично състояние 232 стр. Формат 240/170 мм Издателска къща "Рал-Колобър", Софи..

Автор: сборник
0,00 лв.
Thracia, vol.ІХ - Тракия, т.9
твърди корици, отлично състояние 159 стр. Формат 240/170 мм Издателство на Българската а..

Автор: сборник
17,00 лв.
Работи на OpenCart
Антикварна книжарница АлбаБукс София - Антикварни книги © 2019