Народно творчество

Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Направете заявка


Изглед: Списъчен / Табличен
Покажи:
Ред:
Народното четиво през XVI - XVIII век [съставител Донка Петканова]
  твърди корици, с обложка, добро състояние 423 стр. Формат 205/135 мм изд. "Българс..

Автор: Петканова, Донка (подбор и редакция)
12,00 лв. 10,00 лв.
Народни любовни песни [с автограф и посвещение от автора]
С посвещение и автограф от автора. Избралъ и подредилъ Димитъръ Осининъ. меки оригинални кор..

Автор: Осинин, Димитър (избрал)
60,00 лв.
Достигнало до нас. — Предания и легенди
  Репродукциите в тази книга са от общата национална изложба "Български предания и легенди"...

Автор: Огнянова, Елена
0,00 лв.
Малък български декамерон
Художник Димчо Денев. меки корици, много добро състояние 127 стр. Формат 140/100 мм из..

Автор: Анчев, Анатол; Владимир Пенчев
15,00 лв.
Фолклорен еротикон, том VII - Гнъсни и смешни приказки от Прилепско
Събрал Марко Костов Цепенков. меки корици, много добро състояние 112 стр. Формат 200/140 мм Им..

Автор: Цепенков, Марко Костов (събрал)
0,00 лв.
Фолклорен еротикон, том II
меки корици, много добро състояние 404 стр. + приложения Формат 200/140 мм Импресарско-издате..

Автор: Бадаланова, Флорентина
0,00 лв.
Българско народно поетическо творчество, Т.І (Отбор и характеристика от Михаил Арнаудов)
твърди корици, много добро състояние 729 стр. Формат 220/150 мм Издателство "Наука и изкуство", С..

Автор: Арнаудов, Михаил (редактор)
0,00 лв.
Митове и легенди на скандинавските народи
Подбор и преразказ Христо Грънчаров. меки корици, много добро състояние 127 стр. Формат ..

Автор: Грънчаров, Христо (подбор и преразказ)
0,00 лв.
Monumenta Bulgarica. A bilingual anthology of Bulgarian texts from the 9th to the 19th centuries. (Оригинални текстове и превод на английски) [Thomas Butler]
Книгата е в отлично състояние На английски език. Твърди корици Формат 230/160 мм 627 стр. и..

Автор: Butler, Thomas
0,00 лв.
Banátsći Balgarsći Folklor. II tom. Paremiologija - poslovici i pogovorći / Банатски български фолклор. ІІ том - пословици и поговорки
твърди корици, добро състояние 1108 стр. Формат 210/150 мм Izdátelstvo "Mirton", Timišvár, 2004. ..

Автор: Ivánčov, Karol-Matej; Ivánčov, Ána-Karolina
0,00 лв.
Виена китка с алтънче (Народни песни от Беломорска Тракия)
Издирила и записала Мара Михайлова. Под методическото наблюдение на Христо Вакарелски и Анастас..

Автор: Михайлова, Мара (издирила и записала)
0,00 лв.
Сборник за народни умотворения и народопис. Книга LIІІ (53) - Български юнашки епос
Други екземпляри на тази книга и други томове на умотворенията вижте ТУК Авторски колектив: - Ро..

Автор: колектив
52,00 лв.
Народни песни от Югозападна България - Пирински край. Том 2.
Том 2 съдържа 1565 песни и мелодии най-вече от Санданска околия и селищата по поречието на р. Стр..

Автор: Кауфман, Николай; и Илия Манолов (съставители)
0,00 лв.
Даваш ли, даваш, Балканджи Йово ... (Исторически песенен фолклор)
  твърди корици, с обложка, много добро състояние 256 стр. Формат 290/170 мм Художник В..

Автор: сборник
0,00 лв.
Книга на песните. Български народни песни отбрани отъ Пенча Славейковъ подъ редакцията на Б. Пеневъ
оригинални меки корици, необрязвани страници, добре запазен екземпляр 444 стр. Формат 215/150 мм ..

Автор: Славейков, Пенчо
0,00 лв.
Български народни песни събрани от братя Миладинови. Издава фототипно Наука и изкуство.
 Други екземпляри и издания на тази книга вижте ТУК Съдържание: - Петър Динеков: Братя Мила..

Автор: Миладинови, братя [Димитър и Константин]
0,00 лв.
Българска народна поезия. Отборъ народни поетични творения. (наредили Б. Ангеловъ и Проф. Д-ръ М. Арнаудовъ)
История на Българската Литература въ примери и библиография. Урежда Б. Ангеловъ. Томъ І. твъ..

Автор: Ангелов, Божан (урежда)
0,00 лв.
Калевала (фински народен епос)
твърди корици, отлично състояние 726 стр. Формат 215/150 мм Превел от фински Нино Николов. И..

Автор: анонимен
0,00 лв.
Работи на OpenCart
Антикварна книжарница АлбаБукс София - Антикварни книги © 2019