Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907.

Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907.
Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907. Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907. Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907. Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907. Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907. Съчинения. Нова и пълна редакция от Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаров / Христо Ботев, 1907.
Автор: Ботев, Христо
Издател: Държавна печатница
Година: 1907
Наличност: 1
Цена: 160,00 лв.
* Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.

Книгата е в много добро състояние. Декоративно щампована твърда подвързия, красив екземпляр. Изглежда, подвързан е специално, за да бъде използван като награда от министерство на Просвещението.

твърда подвързия

 XIV стр. + 486 стр
формат 235/160 мм
София - Държавна печатница - 1907 г.

Съ писмото на Ботйовъ до жена му Венета, биографически чертици за Иванка Хр. Ботйова, 3 портрети, 3 карикатури изъ в. Будилникъ, 280 обяснителни бележки къмъ текста, единъ календаръ за 1875 г. и др.

Нова и пълна редакция отъ Иванка Хр. Ботйова-Христова и Ив. Г. Клинчаровъ.

След няколкото стихотворения в "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова" от 1875 г., през 1888 г. Захари Стоянов за първи път събира в книга една по-представителна част от съчиненията на Христо Ботев - "Христо Ботйов, Съчинения: Стихотворения; Политически статии; Подлистници". Обемът на това издание (222 стр. при умален формат) сам подсказва нуждата от появата на по-пълно такова - все пак, въпреки краткия си живот, Ботев успява да остави доста обемно публицистично наследство. Представеното тук издание, значително допълнено и обогатено, има претенцията да поправи пропуските и обогати иначе важната редакция на Захари Стоянов. То е и първата по-богата сбирка от съчиненията на Христо Ботев. Цитат от предговора на книгата: "Тъкмо преди осемнадесетъ години, покойниятъ З. Стояновъ даде първа редакция на Ботйовите съчинения. По причини лесно обясними днесъ, тая редакция не можеше да бъде нито пълна, нито въ общия си строежъ спомагаше да си създаде човекътъ ясно представление за Ботйова като поетъ и публицистъ. "Това е всичко, което ни е останало отъ необикновенния тоя човекъ", пишеше З. Стояновъ къмъ предговора на своята редакция, когато въ същность, то бе само една часть отъ онова, което е написалъ Ботйовъ. Вънъ отъ това съображение, тъкмо сега, 30 години отъ неговата смърт, ние чувствуваме Ботйова като нашъ съвременникъ и нуждата отъ една нова и пълна радакция на неговите съчинения отъ день на день расте.

Направете заявка


Работи на OpenCart
Антикварна книжарница АлбаБукс София - Антикварни книги © 2020