Скъпи приятели, ЗА ВАС - 20% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ КНИГИ, ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ И КАРТИЧКИ, тези намаления не са видими във Вашата кошница, а ще се начисляват допълнително от администратор върху всички останали намаления. Пратките ще бъдат изпращани в срок с подсилени опаковки. Вижте повече ТУК.

Медалиони от Средновековна България - Стела Дончева

Медалиони от Средновековна България - Стела Дончева
Медалиони от Средновековна България - Стела Дончева Медалиони от Средновековна България - Стела Дончева Медалиони от Средновековна България - Стела Дончева
Автор: Дончева, Стела
Издател: Фабер
Година: 2007
Наличност: 1
Цена: 88,00 лв.
* Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.

Книгата е в отлично състояние. Безплатна доставка в България.

меки корици
338 стр.
формат 240/170 мм
София - Изд. "Фабер" - 2007. 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото проучване е посветено на група интересни и предизвикващи вниманието предмети на дребната металопластика от раннохристиянската епоха в Средновековна България, чиито брой значително нарасна в последно време. Те привличат най-вече с тяхното отражение, изявяващо някои уникални страни от мирогледа и усещането за религиозна принадлежност на новопокръстеното население от втората половина на IX до началото на XI в. Това е време на преход, когато старите езически представи се съчетават в сложно единство с новата християнска вяра. Доказателство за този синкретизъм са именно тези предмети, в чиято украса са съчетани кръстният знак и соларният символ, заменяни на редица места с растителни и геометрични мотиви или с други символични изображения.
На пръв поглед тези паметници изглеждат съвсем обикновени и недотам атрактивни, защото са изработени предимно от олово и нямат блясъка на благородния метал. По-подробното вглеждане обаче ни открива едно богатство от разнообразие на форми, мотиви и семантика, които оправдано заслужават своето внимание. Изследването на тези разнообразни техни страни са именно и мотивите, които породиха желанието ми за проучването на този вид паметници - на тяхното разпространение, производство, украса и значение. Последващото изложение няма претенциите да даде изчерпателен отговор на всички въпроси, които те поставят. Това е само един опит да се докоснем до някои от най-интригуващите страни на атмосферата, която пораждат около себе си тези оловни предмети и тяхното отражение върху раннохристиянската ни култура.
Медалиони, амулети или просто накити? Какво са били тези предмети, каква е била тяхната функция и значение? Къде и как са били произвеждани? Къде се разпространяват и защо? Има ли символика в тяхната украса? Това са само някои от въпросите, на които ще се опитаме да дадем отговор. Той естествено ще бъде съобразен с етапа и нивото на досегашните проучвания, като с това оставяме изследователското поле отворено за нови идеи и интерпретации при едни бъдещи изследвания.
Предложената класификация се основава на общо 376 предмета, които са разделени в 12 типа и общо 24 подтипа. Тяхното разпределение се основава на няколко показателя, като водещи са видът, формата и украсата. Тази класификация не е условна и не е единствено за улеснение при обработката на предметите. Тя е свързана, както с хронологията, така и с местата на разпространение на този вид паметници. В настоящото изложение приемаме условното наименование "медалион", което е семантически по-неутрално от "амулет" и в същото време носи знаковия характер на предмет, свързан с култа, а едновременно и на такъв, използван за украса. При това естествено се запазват всички уговорки, които произтичат от това. Накрая са включени и някои оловни луници, които са открити в комплекси заедно с медалиони и такива, намирани в близост до тях. Общото им представяне е свързано и с предлаганите опити за реконструкция на накитите, съставна част от които са и двата вида предмети.
Композицията се основава на акцентите върху няколко основни въпроса:
- традиция и приемственост
- типология и разпространение
- семантика
- производство и предназначение
Изложението включва Каталог, който се състои от графична и текстова част. В графичната част са представени изображения на всички медалиони, както и фото снимки на тези от тях, на които имаше възможност да бъдат направени. Част от медалионите нямат фотозаснемане поради това, че те са ползвани от техните първични публикации (на тези намерени при археологически разкопки) или са притежание на частни колекции. Текстовата част на каталога се състои от пълно и подробно описание на всеки един предмет, като освен характерните му особености като форма, украса, състояние на предмета са дадени размерите, както и информация за неговия произход (ако е известен) и местонахождение в момента. Ако предметът е открит при системни археологически проучвания е упомената средата, където е намерен и нейното хронологическо определение. В текста на изложението с "Обр." и арабска цифра се упоменават образите в него, а с "Табло" римска цифра и "Кат.Nо" арабска цифра се посочва мястото на изображението и номера му в каталога. Водещ принцип при съставянето на класификацията е лицевото изображение на предмета, което се подразбира от прецизността при нанасяне на мотивите и самата изработка. При много от медалионите се наблюдава съчетание на орнаменти от няколко типа, което само потвърждава многообразието на изобразителната схема и нейната символика.
Една част от паметниците, включени в настоящото проучване са намерени при археологически разкопки в страната и на територията на Северна Добруджа (Румъния). Другата по-многобройна част произхожда от ранносредновековни селища и крепости в Североизточна България. За събирането и обработката на този многоброен материал съдействие ми оказаха немалко хора. В тази връзка искам да изкажа своята признателност и дълбока благодарност на тези, които ме подпомогнаха в процеса на моята работа.

 

Направете заявка


Работи на OpenCart
Антикварна книжарница Алба София, книги, автографи, географски карти © 2020