Количка
Медицинска психология

Медицинска психология

  • Автор: Константин Мечков
  • Издател ПИК
  • година 1995
  • Наличност: 2
  • 95.00 лв.
  • 75.00 лв.

    Безплатна доставка при поръчки над 60.00лв. за България

Учебник за студенти по психология

"Медицинска психология" от Константин Мечков и изд.  ПИК - Учебник за студенти по психология. Книгата е в отлично състояние - нечетен екземпляр.

Съдържание: Предговор под формата на твърдения 5

1. ПЪРВИ ПОГЛЕД КЪМ МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. Основи на медицинско-психологичната проблематика 7 
1.1. Първи лъч. Медицинската психология като наука: Същност 7; Принципи 9; Проблеми и задачи 12; Методи и раздели 17; Перспективи 23
1.2. Втори лъч. Психиката и нейните закономерности. Фундаменталност и уравновесяване 24; Девалвираното отражение 28; Възникване на психиката 32; Фундаментални белези на въздействието и фундаментални психични явления 35
1.3. Трети лъч. Адаптивна същност на психиката 37
2. ВТОРИ ПОГЛЕД КЪМ МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. Медицинска нормопсихология 45
2.1. Първи лъч. Структура и организация на психиката в норма. Основни постановки 45
2.2. Втори лъч. Стабилизируеми и актуализируеми психични системи. Познавателна система 51; Система на сетивността 52; Система на мисленето 56; Система на въображението 72; Система на преживяванията 76
2.3. Трети лъч. Стабилизиращи и актуализиращи (организиращи) психични системи. Система на съзнанието. Система на вниманието 89; Система на паметта 93; Система на волята 96; Съзнанието — организатор на психиката 99; Организиране на психични състояния 104
2.4. Четвърти лъч. Стабилизирани и актуализируеми психични системи. Система на личността. Основни проблеми 112; Система на знанията и система на способностите 115; Интелектът като способност 118; Система на характера 120
2.5. Пети лъч. Взаимовплетеност на психичните системи 121
2.6. Шести лъч. Аксиатика — най-висшето равнище на психична структура и организация. Същност 124; Аксиатика и познание 127; Психична защита 140; Манталитет 147; Аксиатика и общуване 150.
2.7. Седми лъч. Психична норма 160
3. ТРЕТИ ПОГЛЕД КЪМ МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. Медицинска психодиагностика 163
3.1. Първи лъч. Същност на медицинската психодиагностика 163
3.2. Втори лъч. Психологичното изследване. Опосредстващи звена в системата "въпрос-отговор" 164; Методики и тестове 170 
3.3. Трети лъч. Изследване на организиращите (стабилизиращи и актуализиращи) психични системи. Шестстепенна скала 174; Внимание 176; Памет 192
3.4. Четвърти лъч. Изследване на стабилизируемите и актуализируеми психични системи. Мислене 195; Въображение и преживявания 207
3.5. Пети лъч. Изследване на стабилизираните и актуализируеми психични системи. Знания и способности 208; Интелект 209; Личност: Нестандартизирани методики 210; Стандартизирани тестове 215; Проективни тестове 223; Изява на личността 229; Статистическа обработка 232
4. ЧЕТВЪРТИ ПОГЛЕД КЪМ МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. Медицинска абнормопсихология 236
4.1. Първи лъч. Психика и медицина. Психична дезорганизация 236; Главни критерии за преценка 237; Ядро на личността 242; Проблемът за специфичността 244; Причинност, закономерност и нозология 246
4.2. Втори лъч. Медицинска хронопсихология. Хрономедицина 253; Биоритмопсихология 256; Сън 260; Далечни премествания 263; Магнитни бури 264; Хронотипология и критични дни 266
4.3. Трети лъч. Соматопсихология. Обща семиотика на соматопсихичната абнормопсихология 268; Соматогенна енцефалопатия 281
4.4. Четвърти лъч. Невропсихология. Същност и проблеми 285; Локализация на функциите 288; Основни нарушения 294
4.5. Пети лъч. Патопсихология. Същност, задачи, трудности 297; Личностни типологии 302; Аксиатопатология 311; Три примера от практиката 315; Психиатрията трябва да бъде преразказана 319
4.5. Пети лъч. Патопсихология. Същност, задачи, трудности 297; Личностни типологии 302; Аксиатопатология 311; Три примера от практиката 315; Психиатрията трябва да бъде преразказана 319
5.1. Първи лъч. Аксиатотерапия 323
5.2. Втори лъч. Психохигиена и психопрофилактика 330
5.3. Трети лъч. Етични, деонтологични и естетични проблеми 342
5.4. Четвърти лъч. Функции на медицинския психолог и организация на медицинско-психологичната дейност 350
6. ШЕСТИ ПОГЛЕД КЪМ МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. Кратка история на медицинско-психологичните идеи 356
Заключение относно желателното 362

меки корици, 382 стр., Формат 210/140 мм.

Към друг екземпляр на Медицинска психология

Тагове: Константин Мечков