Количка
Български балади, Първо издание - Теодор Траянов 1921 - хартиена книга

Български балади, Първо издание

  • Автор: Траянов, Теодор
  • Издател Хемусъ
  • година 1921
  • Наличност: 1
  • 950.00 лв.
  • 750.00 лв.

Със 7 литографии от Сирак Скитник

Книгата е в много добро състояние - пълен екземпляр с оригинални меки корици с вътрешни капаци и леко заоблени ъгли и наранено гръбче. Книгата съдържа един от най-добрите цикли в българската илюстрация изобщо.

Безплатна доставка в България

Български балади отъ Теодоръ Траяновъ, с портрета на автора отъ художника М. Лютовъ, е отпечатана въ Печатница "Елитъ" София, рисунките и корицата - въ печатница Н. Амбилъ и С-ие, София, въ две хиляди екземпляра, издадена презъ хиляда деветстотинъ двадесеть и първа година отъ "Хемусъ" - Акционерно дружество за книгопечатане и издателство въ София.

47 стр. + 1 л. портрет + 7 л. литографии
Формат 225/170 мм
Печатница "Елитъ" - София.
София - Хемусъ - 1921